top of page

Terapien minder om en almindelig samtale, dog koncentreret om dig og de ting i dit liv, der er svære for dig. Du hjælpes til opdage, genkende og ændre dine problematikker. Særligt er der endvidere fokus på dine centrale og dybereliggende destruktive mønstre og handlemåder.


Emnerne i terapierne kan være mange, så længe det har betydning for dig. Udgangspunktet er din personlige oplevelse af dig selv, verden og andre mennesker.

Efter den første samtale indgår vi, såfremt du synes, og hvis du føler dig tryg, en mundtlig aftale, hvor jeg anbefaler dig, hvor mange samtaler, der vil være en god idé for dig at have.

Aftalen kan brydes af dig, hvis du ikke synes, du får nok ud af forløbet.

 

Jeg følger psykoterapeutforeningens etiske regler:

Jeg har således tavshedspligt, og jeg udtaler os kun til myndigheder, forsikringsselskaber o.l. i samråd med dig. I de tilfælde, hvor social- og sundhedsforvaltningerne henviser og betaler for psykoterapien, er jeg bundet af oplysningspligt vedrørende det terapeutiske forløb.

Udtalelser vedrørende dette vil finde sted i samråd med dig.

Individuel terapi

Parterapi er samtaler mellem et par og en psykoterapeut.

Parret kan være f.eks. være samlevende, søskende, forældre-barn, kollegaer eller venner.

Min opgave er at hjælpe jer til at fungere på en bedre måde med hinanden, f.eks ved at forbedre jeres evne til fælles konflikt og problemløsning samt at kommunikere direkte og klart.


Nogle par opsøger også en psykoterapeut, fordi de har besluttet at afslutte forholdet

og ønsker hjælp til en værdig skilsmisse både af hensyn til sig selv, fælles børn og økonomien.
Andre par søger hjælp, fordi de et i tvivl om at forholdet har tilpas megen kvalitet til,

at de kan fortsætte sammen.


Efter første samtale beslutter vi sammen, om det vil være en god idé at fortsætte et terapeutisk forløb, hvor jeg her vil vurdere, hvor mange samtaler, der vil blive behov for. 

Jeg følger psykoterapeutforeningens etiske regler:

Jeg har således tavshedspligt, og jeg udtaler os kun til myndigheder, forsikringsselskaber o.l. i samråd med dig. I de tilfælde, hvor social- og sundhedsforvaltningerne henviser og betaler for psykoterapien, er jeg bundet af oplysningspligt vedrørende det terapeutiske forløb.

Udtalelser vedrørende dette vil finde sted i samråd med dig.

Parterapi
Kriseterapi

Alle mennesker kommer ud for kriser og psykologiske traumer livet igennem, hvor der er behov for akut hjælp af en kyndig udefrakommende.

Hvordan man reagerer i en krise afhænger især af vores personlighed og vores tidligere erfaringer.

Derfor er det vigtigt for mig at tage individuelle hensyn, både under krisen og det videre forløb.

Det er afgørende er at sætte ind så hurtigt som muligt. Derfor kan kriseterapi hos mig bookes med kort varsel, også udenfor normale åbningstider.

Jeg følger psykoterapeutforeningens etiske regler:

Jeg har således tavshedspligt, og jeg udtaler os kun til myndigheder, forsikringsselskaber o.l. i samråd med dig.

I de tilfælde, hvor social- og sundhedsforvaltningerne henviser og betaler for psykoterapien,

er jeg bundet af oplysningspligt vedrørende det terapeutiske forløb.

Udtalelser vedrørende dette vil finde sted i samråd med dig.

bottom of page