top of page

Priser og betaling

Betaling er via MobilePay forud for opkaldet.

 

Behandling á 60 min: 700 kr.

(Pris for studerende: 550 kr. ved fremvisning af studiekort forud for opkald.)

Kriseterapi 90 min: 1.500 kr.

 

Hjælp til betaling

Som hovedregel er alle, som har særlige udgifter til medicin og andre behandlingsudgifter, omfattet af bestemmelsen om hjælp.

 

Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en individuel vurdering af dine økonomiske forhold, men du skal have udnyttet dine lånemuligheder, før du kan påregne

mulighed for støtte i henhold til § 82.

 

Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og hjælp ydes kun undtagelsesvis i privat regi.  

Du kan hente en ansøgningsblanket om enkeltydelse på www.borger.dk eller henvende dig til borgerservice i din kommune.

 

Er din henvendelse begrundet i din arbejdsmæssige situation, kan du eventuelt få dækket udgiften helt eller delvist af din arbejdsplads eller fagforening.

Du ikke kan bruge din henvisning fra lægen hos mig. Jeg henviser i stedet til din eventuelle sundhedsforsikring, som dækker i mange tilfælde.

bottom of page